O oddílu

16. oddíl Allium je součástí Junáka - českého skautu, největší organizace dětí a mládeže v České republice. Vznikl v roce 2017, kdy se tři smíšené družiny působící v Medlánkách odpojily od skautského oddílu Nika.

15. dívčí oddíl Nika byl až do tohoto roku největším skautským oddílem v Brně, letos jsme se však rozhodli tento oddíl rozdělit na dva menší. Středisko Kompas, jehož jsme součástí, tento krok předpovídalo již od roku 2011, kdy byla v rámci Niky založena smíšená družina Lumíci v Medlánkách. Za šest let působení nejprve v miniškolce na Kytnerové a následně v CVČ Jabloňka se z Lumíků staly rovnou tři družiny, které mají nyní dohromady necelých třicet dětí.

Od září má oddíl Allium čtyři družiny dětí od 7 do 15 let, které se scházejí v pondělí a středu v Centru volného času Jabloňka na Jabloňové 11 v Medlánkách. V průběhu roku pořádáme jednu až dvě víkendové akce měsíčně a na začátku prázdnin také čtrnáctidenní tábor na Třebíčsku. Vedoucí oddílu je studentka Zuzana Janáčková, zástupkyní Anna Piskačová a oddílová rada je složená z vedoucích jednotlivých družin.

Jsme součástí celosvětového skautského hnutí, které existuje už déle než sto let a má přes 40 milionů členů. Všichni vedoucí v oddíle jsou pro svou činnost plně kvalifikovaní díky absolvovaným skautským kurzům a veškerou práci dělají dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Vydry
Naše nejstarší družina skautů a skautek od 12 do 15 let. Vedoucími družiny jsou Anna Piskačová - Jerri a Vít Olšovský. Scházejí se každou středu od 17:30 do 19:00.

Tučňáci
Družina skautů od 10 do 12 let. Vedoucími jsou Jakub Mičánek - Mitchi a Tereza Fialová (Trinity). Scházejí se ve středu od 17:30 do 19:00.

Lasičky
Družina starších světlušek od 9 do 11 let. Vedoucími jsou Zuzana Janáčková - Žabka, Lea Danielová - Pomňa a Jana Bergerová - Kecka. Scházejí se v pondělí od 17:30 do 19:00.

Chameleoni
Naše nejmladší smíšená družina světlušek a vlčat od 7 do 9 let. Vedoucími jsou Monika Chvílová - Jojo a Radim Koutný. Scházejí se každou středu od 16:00 do 17:30.

Aktuality

Vedoucí

Zuzana Janáčková

Žabka
Vedoucí oddílu, vedoucí Lasiček

Anna Piskačová

Jerri
Zástupkyně vedoucí oddílu, vedoucí Vyder

Monika chvílová

Jojo
Vedoucí Chamíků

Vít Olšovský

Vítek
Vedoucí Vyder

Jakub Mičánek

Mitchi
Vedoucí Tučňáků

Radim Koutný

Radim
Vedoucí Tučňáků a Chamíků

Jana Bergerová

Kecka
Vedoucí Lasiček

Lea Danielová

Pomněnka
Vedoucí Lasiček