12.11.2017

O nás

16. oddíl Allium je součástí Junáka – českého skautu, největší organizace dětí a mládeže v České republice. Vznikl v roce 2017, kdy se tři smíšené družiny působící v Medlánkách odpojily od skautského oddílu Nika.

15. dívčí oddíl Nika byl až do tohoto roku největším skautským oddílem v Brně, letos jsme se však rozhodli tento oddíl rozdělit na dva menší. Středisko Kompas, jehož jsme součástí, tento krok předpovídalo již od roku 2011, kdy byla v rámci Niky založena smíšená družina Lumíci v Medlánkách. Za šest let působení nejprve v miniškolce na Kytnerové a následně v CVČ Jabloňka se z Lumíků staly rovnou čtyři družiny, které mají nyní dohromady přes čtyřicet dětí.

Od září má oddíl Allium čtyři družiny dětí od 7 do 15 let a družinku nejmladších Benjamínků od 3 do 6 let, které se scházejí v pondělí a středu v Centru volného času Jabloňka na Jabloňové 11 v Medlánkách. V průběhu roku pořádáme jednu až dvě víkendové akce měsíčně a na začátku prázdnin také čtrnáctidenní tábor na Třebíčsku. Vedoucí oddílu je studentka Zuzana Janáčková, zástupci Anna Piskačová a Jakub Mičánek a oddílová rada je složená z vedoucích jednotlivých družin.

Jsme součástí celosvětového skautského hnutí, které existuje už déle než sto let a má přes 40 milionů členů. Všichni vedoucí v oddíle jsou pro svou činnost plně kvalifikovaní díky absolvovaným skautským kurzům a veškerou práci dělají dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

Tučňáci

Naše nejstarší družina skautů od 12 do 14 let. Vedoucími jsou Jakub Mičánek – Mitchi a Pavel Malina – Šikula. Scházejí se ve středu od 17:30 do 19:00.

Lasičky

Družina starších světlušek od 10 do 12 let. Vedoucími jsou Lea Danielová – Pomňa a Nikola Lapešová – Bambule. Scházejí se v pondělí od 17:30 do 19:00.

Chameleoni

Družina starších vlčat od 10 do 11 let. Vedoucími jsou Monika Chvílová – Jojo a Radim Koutný. Scházejí se každou středu od 17:30 do 19.00.

Kamzíci

Družina mladších světlušek a vlčat od 7 do 10 let. Vedoucími jsou Jana Bergerová – Kecka, Anika Vácziová a Jan Peškar – Pejsek. Scházejí se každou středu od 17:30 do 19.00.

Delfínci (benjamínci)

Družina našich nejmladších holek a kluků od 3 do 6 let. Vedoucími jsou Klára Balášová – Lála a Dina Vácziová. Scházejí se každou středu od 16:00 do 17:30 na Renčové 27a.

15. skautské středisko Kompas Brno

Středisko Kompas je součástí Junáka – českého skautu. Jeho cílem je nabízet dětem i mládeži smysluplnou náplň volného času, usilujeme také o všestranný rozvoj jejich osobnosti, poskytujeme jim spolehlivé zázemí dobrých přátel, pomáháme jim orientovat se v současném světě a nalézat své místo a uplatnění ve společnosti.

Středisko je rozděleno do čtyř oddílů:

15. dívčí oddíl Nika a 15. chlapecký oddíl Orion v Králově Poli

16. smíšený oddíl Allium v Brně-Medlánkách

17. smíšený oddíl Lynx v Ivanovicích

Součástí střediska je také Klub přátel Kompasu pro dospělé, kteří se stále chtějí zapojovat do činnosti střediska, a roverský kmen Sürius sdružující mladé vedoucí od 15 do 25 let.

Při našem středisku probíhají také vzdělávací akce a další zážitkové a charitativní projekty, zaměřené na mladé lidi ve věku 15 let a více, klademe důraz na vzdělávání, osobní rozvoj a zapojení skautů do systematické pomoci potřebným ve společnosti.

Od konce roku 2006 spravuje středisko Skautský dům v Králově poli, který je zázemím nejen pro oddíly, ale také pro celobrněnské skautské akce a akce pro širokou veřejnost. V létě máme pro naše tábory k dispozici dvě velká tábořiště na Třebíčsku, u Čáslavic a u Horních Vilémovic.

V roce 2015 mělo naše středisko cca 181 členů, z toho 63 dospělých, 16 mladých lidí ve věku 15 až 18 let, kolem 41 dětí mezi 11. až 15. rokem a 69 dětí ve věku 5 až 11 let.

Historie střediska

Na počátku byla pionýrská skupina Kompas, vyznačující se osvíceným vedením, láskou k dětem, respektem k názorům druhého a smyslem pro fair play. Ta, ač bez skautské tradice, umožnila ještě v dobách reálného socialismu vznik dvou skautsky vedených oddílů.

Oddíl Mravenci vedl od roku 1978 Igor Slatkovský jako turistický. Že ne špatně, o tom svědčí přání mnoha členů předávat dál, co v oddíle získali, a stále trvající přátelství mezi všemi jeho bývalými členy. A staré kroniky. O zdatnosti členů hovoří třeba i třítýdenní expedice přes Bulharskou Rilu, kterou zvládali Mravenci tehdy ve věku okolo 13 až 15 let.

Igor oddíl vedl s láskou a nadšením, a nejen to: jako pedagog nikdy nezapomínal na své poslání především vychovávat a snažil se najít optimální způsob vedení dětí. Nakonec, i když nikdy nebyl skautem, došel k modelu běžnému u tehdejších skautských oddílů. Po obnovení skautingu v roce 1990 se pionýrská skupina Kompas rozdělila a jedna část založila v roce 1991 nové skautské středisko Kompas. (Druhá část dodnes funguje pod křídly České tábornické unie.)

Černým rokem pro oddíl i středisko byl rok 1994, kdy Igor po tragické nehodě zemřel.

V roce 1997 vůdce chlapeckého oddílu Vazoun zakládá Čekatelský lesní kurz Rozrazil pro skautské činovníky. Středisko také získává do podnájmu klubovnu na Milady Horákové.

V roce 2006 má středisko Kompas celkově 181 členů v chlapeckém oddílu Orion, dívčím oddílu Nika, roverském oddílu 8D a oldskautském oddíle Klub přátel Kompasu. V roce 2006 pořádá tři prázdninové vzdělávací kurzy pro členy Junáka a řadu otevřených akcí pro všechny brněnské skauty. Kromě toho skupina 8D úspěšně pokračuje v budování dětských hřišť pro dětské domovy a stacionáře.

Koncem roku 2006 získalo středisko do užívání čtyřpodlažní dům na ulici Boženy Němcové v Brně-Králově poli.

V roce 2010 Kompas zakládá ivanovický smíšený oddíl Lynx a o rok později také smíšenou družinu Lumíci v Medlánkách, ze které se v roce 2017 stává nový oddíl Allium. Od roku 2013 je součástí střediska i roverský kmen Sürius, který sdružuje mladé vedoucí od 15 do 25 let.

Zakladatel Kompasu – Igor Slatkovský

Narodil se 15. ledna 1962 a zemřel 29. listopadu 1994. Absolvoval přírodovědeckou a pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně a poté působil jako učitel fyziky na Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše v Brně. Byl zakladatelem a prvním vedoucím 15. skautského střediska Kompas Brno, působil v okresní radě Junáka Brno-město a po revoluci pořádal první brněnské roverské akce.

29. 11. 1994 v podvečer Igor tragicky zahynul při nehodě na kole. Člověk, kterému bylo dáno možná víc než jiným. Talentu, vůle, štěstí,… Člověk, který o ideálech nemluvil, ale žil je. Když práce, tak precizní, odváděná s radostí. Žil radostně a naplno. Bohužel krátce, zemřel ani ne třiatřicetiletý. Kompas tak přišel o svého vůdce a zakladatele; bez něj by toto skautské středisko asi nikdy nevzniklo.

Více na www. kompas.skauting.cz